Фізика скрипки. Ванжа В.Х.


Электронные книги в PDF формате

Фізика скрипки. Ванжа В.Х.

Фізика скрипки.  Ванжа В.Х.


 
 
Модель: Фізика скрипки. Ванжа В.Х.

 

Издательство:  [Чернігівскі обереги]

 
Рейтинг:  

 
Цена с учётом выбранных опций: 171 грн.
Вес: В наличии

 
171 грн.
Оплата при получении

Заказать
Описание
Электронная книга в PDF формате
Скачать бесплатно
Фізика скрипки.  Ванжа В.Х. 

Книга написана у вигляді підручника, викладена у доступній формі, зрозумілій для технічно непідготовленого читача. Містить відомості з опору матеріалів i Teopii коливань.

Головний напрям: аналіз утворення стоячих хвиль i засоби керування ними на прикладі скрипок Н.Аматі та А.Страдиварі. Дає можливість визначити місця утворення мод коливань, засоби впливу на них i цим керувати амплітудно-частотною характеристикою скрипки. Призначена для скрипників, викладачів з інструментознавства i теорії музики. Зацікавить конструкторів найрізноманітніших споруд, яким загрожують шкідливі вібрації.

КП Видавництво &Чернігівскі обереги, 2005. 92 с. 

ISBN 966-533-283-Х

Зміст книги —  Фізика скрипки.  Ванжа В.Х. 

Вступ  4

Фізика скрипки  6

Статика  8

Гістерезис 11

Розклад сил у скрипці 12

Розклад сил на верхньому поріжку 17

Динаміка 20

Вимушені коливання  20

Коливання душки та підставки 21

Коливання деки та днища 23

Формування діапазонута тембру 27

Хвилі 31

Вплив штучно утворених вузлів 38

Смуга підсилення частот 39

Розрахунок деки скрипки 42

Мультипликація руху у правий бік 46

Ефи 50

Коливання дна  63

Душка та зворотній зв’язок  65

Пружина 67

Зводи деки та дна  69

Розрахунок зводів деки та дна  71

Звуковилучення  73

Шийка   75

Підставка   75

Мензура iпрактичний розрахунок скрипки 77

Настройка деки та дна 79

Прилади для настройки та вимірювання 84

Механічний лучок  84

Генератор  85

Прилад для виміру товщин деки та дна  86

&Поверить алгеброй гармонию& 88

Література 89

Чудовий посібник

Люблю, шаную i глибоко поважаю людей творчих, самобітніх.

Саме такий Вадим Хомич Ванжа, який давно живе i працює в Чернигові. Особистість винятково цікава, мудра, ініціативна i порядна.

Серед численних його iнтересів — виготовлення скрипок. Накопичивши на цій ниві неабиякий досвід, Вадим Хомич написав унікальну працю &Фізика скрипки&, аналогів якій немає у найближчому, а, можливо, i в далекому довкіллі. Цю роботу високо поціновують фахівці.

Ось що пишуть, зокрема, доктор технічних наук, професор В.Дубенець та вчений секретар Чернігівського державного технологічного університету, доцент А.Ковтун:

&Рекомендації автора базуються на аналізі моделі i тeopii коливання та опору матеріалів, доступних для масового читача. Інтуіція, допитливість, оригінальний підхід до аналізу фізики скрипки i власний досвід дозволили автору написати цікаву книжку, яка викличе у читача бажання проникнути у природу чарівних звуків, а майстрам одержати корисні поради у їx po6oтi по виготовленню музичних інструментів&.

Тепло відгукується про книгу народний майстер прикладних мистецтв Молдови й України О.М.Шльончик:

&Автор пропонує класичну, випробувану віками модель, але виконану не навмання, a зi знанням справи, значения кожної деталі. Гадаю, що вона стане чудовим посібником для молоді, що навчається виготовляти музичні інструменти&.

&3 цікавістю познайомився з рукописом книги &Фізика скрипки& — немов би підсумовує директор Київського інституту гідромеханіки, редактор &Акустичного журналу& академік Віктор Грінченко. — Ви хочете друкувати свій  рукопис?&

Як видно, автор хотів друкувати рукопис, i мрія його здійснилася. Я радий, що творчі пошуки талановитого майстра увінчалися успіхом. I віднині вони належатимуть уже не тільки йому, а хай хоч i невеличкому гурту людей, до яких потрапить книга.

Відрадно, що народилася вона в Чернігові, в Україні.

Станислав Репьях — Літератор

Вступ

    Чарівні звуки скрипки з давніх-давен супроводжують життя украінського народу. Класична музика навіть не може уявити себе без скрипки. Народившись у слов’янських народів, вона отримала найвищого розвитку у північній Італії i стала діїсним втіленням одного з найвищих досягнень людства — музики. Невеличкий за розміром, тендітний за статурою інструмент. випередив yciіснуючі музичні інструменти майже людським голосом, гучністю, багатобарвністю тембру, технічними можливостями.

Ще за часів первинної людини тертям тятив двох луків видобували звук i тим розважались наші пращури. Потім додали горщик, щоб підсилити звук. Коли зробили тіло резонатора з деревини, він заспівав ще краще. Додали струн та збільшили корпус — звук підсилився, але незручно було грати на крайніх струнах. Зробили поглиблення у кopпyci поруч з підставкою, щоб не набагато зменшився вміст повітря, i помітили, що звук інструменту здобув іншого, схожого на людський голос, забарвлення. Таким чином наблизились до обрисів інструменту, зображеного на фресці XI сторіччя у Софивському co6opi в Києві. З цього приводу дослідники вважають за батьківщину скрипки Україну, бо це є найперше зображення первинної скрипки, що ії тримають бiля плеча.

До того часу як скрипка (чи віола — за італійською назвою) потрапила до рук італійських майстрів, вона мала еволюційний розвиток, тобто зміни в конструкції провадилися з метою збільшити зручність для виконавців та зберегти міцність самого корпусу, що, власне, призвело до позитивних змін тембрових якостей. Але італійці були нащадками освіченого Риму, що увібрав вченість усієї Імперiї від Греції до Єгипту. Без сумніву, декому з них були відомі дослідження Піфагора з монохордом, i вони знали закони утворення стоячих хвиль. Музичний лад тодішньої Італії був натуральним, природним. Саме італійці започаткували настройку деревинної частини скрипки на музичні тони.

Мабуть, найбільшого ажіотажу набули байки про італійський лак. Зовнішній вигляд завжди передує в оцінці виробу. Технологічних принців будови інструменту не видно, але лак лежить на поверхні. Секрети, що оточують вироби італійських майстрів, загадковість лаку, підсилена неможливістю визначити його склад та розчинники, надали містичного характеру, по-перше, лаку. Але ще за кам’яних віків наші пращури виготовляли водостійкий лак, яким вкривали дерев’яний посуд. I досі по селах стapi люди знають той лак i продовжують користуватися ним.

      Про виготовлення скрипок написано не так вже й багато книжок, та майже вci вони містять більше повідомлень технологічно-теслярського напрямку. Що ж до фізично-акустичних порад — майже yci вони не доводяться в наукових обґрунтуваннях.

     Ця робота містить у co6i аналіз i висновки стосовно побудови скрипки, спираючись на закони фізики. Вона не дає порад, як зробити скрипку рівну чи кращу від скрипок Страдиварі але значно зменшить витрати часу на пошук цього шляху, позбавить багатьох помилок для дійсно талановитого майстра, що має уявлення i відчуття звуку, притаманного кращим людським голосам.

    Видатний український майстер Тимофій Пилипович Підгорний у своїх „Записках майстра& наводить схеми звучання камертону в різних місцях деки для знаходження місця для підставки, душки та визначення мензури. Уважний редактор його рукописів I. Ямпольский, хоч i визначив своєрідність технічної мови автора, але доніс ії у тому стані, який був у цього талановитого вченого-самоучки. Саме ці схеми та й загалом уся книга стали поштовхом для намагання зрозуміти майстра i, як я вважаю, стати продовжувачем його пошуків.